[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
prachauppathum
เมนูหลัก
วิชาการ
ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียน(Link)
- หลักสูตรสถานศึกษา
   - 
ปฐมวัย
   -  ประถมศึกษา
      -  ปีการศึกษา 2563
- หลักสูตร English program
   - 
ปฐมวัย
   -  ประถมศึกษา
- SAR
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-
ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน 
-
My school admin
- การกำกับติดตาม ประเมินผล
-
การอ่าน การเขียนบุคลากร
- ข้อมูลอัตรากำลัง
-
ข้อมูลครู บุคลากร EMIS
- การพัฒนาตนเอง

บริหารทั่วไป
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แผนโครงการอาคารสถานที่
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec
- สารสนเทศ
- แผนการรับรักเรียน
-
ข้อมูล นร. DMC
-
 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ
- ตารางเวรประจำวัน
การเงิน งบประมาณ
- แผนปฏิบัติการ
   - 
แผนปฏิบัติการ  2559
   -  แผนปฏิบัติการ  2560
   - 
แผนปฏิบัติการ  2561
- แผนการใช้งบประมาณ
ห้องเรียนพิเศษ MEP/PSEP
- หลักสูตรสถานศึกษา
   (English  program)
   - ปฐมวัย
   - ประถมศึกษา
- แผนกิจกรรม


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

1. ด้านผู้เรียน
2. ด้านครู
3. ด้านผู้บริหาร
4. ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพป.นบ1
สพป.นบ 1
   -  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

 
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : ผลงานของโรงเรียน

เจ้าของผลงาน : ผลงานของโรงเรียน
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 675    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

 • โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ปี 2540
 • โรงเรียนแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี 2543
 • โรงเรียนเครือข่ายการใช้และพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่ปี 2545
 • โรงเรียนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (เคเบิลไยแก้ว) ในปี 2546
 • โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (E-Learning) ปี 2546
 • โรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่สองปีการศึกษา โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น สปจ. นนทบุรี และเขตการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2540
 • โรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2545
 • โรงเรียนรางวัลการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2546

 • โรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการศึกษา
 • ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สม.ศ) ระดับคะแนน 2.92 (คะแนนเต็ม 3.00)
 • ครูต้นแบบปฏิรูปการศึกษาระดับชาติ จำนวน 45 คน

 • หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการยกย่อง และคัดเลือกเป็นแบบอย่างของกรมวิชาการ
 • ได้รับรางวัลผลสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาจากรัฐบาล
 • นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันบริหารร่างกายวิถีพุทธ ระดับประเทศ
 • นักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลรองชนะเลิศฟุตบอลอายุ 12 ปี จ.นนทบุรี , ชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี และ 10 ปี เทศบาลนครนนทบุรี

 • นักเรียนของโรงเรียน ชนะเลิศการร้องเพลงกล่อมลูก จ.นนทบุรี
 • นักเรียนของโรงเรียนได้เป็นตัวแทนศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ไปแข่งขันขับเพลงกล่อมเด็ก ในระดับประเทศ
 • ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จ.นนทบุรี
 • ชนะเลิศการวาดภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.3 - ป.4 จ.นนทบุรี

 • นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2550
 • ได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นตัวแทนระดับภาคกลาง  ในการแข่งขันดนตรีพื้นบ้าน(โปงลาง)โครงการมหกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระ เกียรติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ชนะเลิศกิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมในการแข่งขันมหกรรมรักการอ่าน สพท.นนทบุรี1 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลาง ที่จังหวัดชลบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ2 การอ่านนิทานภาษาอังกฤษ (ช่วงชั้นที่1) ในการแข่งขันมหกรรมรักการอ่าน สพท.นนทบุรี1
 • รองชนะเลิศอันดับ2 ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อเรื่อง  "เด็กดีนครนนท์ ต้านภัยยาเสพติด"ระดับประถมศึกษา ประเภทสัชอล์ก(ช่วงชั้นที่ป.1-ป.2)
 • รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาค (รุ่นอายุ 12 ปี ชาย)
 • รางวัลดีเด่นนักเรียน"รักการอ่าน" โครงการส่วเสริมนิสัยรักการอ่าน สพท.นนทบุรีเขต1
 • รางวัลดีเด่นครู"รักการอ่าน"
 • รางวัลดีเด่น"ห้องสมุดยอดเยี่ยม"
 • ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ"ในหลวงกับโครงการพระราชดำริ" ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพท.นนทบุรีเขต1

 • จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2550
  •   รางวัลเหรียญทอง(วาดภาพแรเงา)
  •   รางวัลเหรียญทอง(วาดภาพประกอบเพลง)    
  •   รางวัลเหรียญเงิน(อัจฉริยภาพทางภาษาไทย) 
  •   รางวัลเหรียญเงิน(สวดมนต์หมู่สรภัญญะ)
 • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน(วิ่งกระสอบ)งานรวมพล D.A.R.E. ต้านภัยยาเสพติด) นนทบุรี ครั้งที่6
  • รางวัลชนะเลิศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

 • โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 • โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย
 • โครงการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยี
 • โครงการกีฬาและสุขภาพแข็งแรง
 • โครงการพัฒนาวินัยและศีลธรรม
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลงานของโรงเรียน 6/เม.ย./2560

Pracha-uppathum School 640 Samakkee Rd., Tasai, Maung, Nonthaburi 11000 Tel. 0-2573-2080, Fax 0-2573-2080 ext. 201