ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์

ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร (02) 573-2080

โทรสาร (02) 573-2080 ต่อ 201

แบบฟอร์มติดต่อ

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เลขที่ 640 ถ.สาม้คคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Prach-uppatum School  640 Samakkee Rd., Tasai, Maung, Nonthaburi 11000

Tel. 0-2573-2080, Fax 0-2573-2080 ext. 201