[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
prachauppathum
เมนูหลัก
วิชาการ
- หลักสูตรสถานศึกษา
   - 
ปฐมวัย
   -  ประถมศึกษา
- หลักสูตร English program
   - 
ปฐมวัย
   -  ประถมศึกษา
- SAR
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-
ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน 
-
My school admin
- การกำกับติดตาม ประเมินผล
-
การอ่าน การเขียนบุคลากร
- ข้อมูลอัตรากำลัง
-
ข้อมูลครู บุคลากร EMIS
- การพัฒนาตนเอง

บริหารทั่วไป
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แผนโครงการอาคารสถานที่
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec
- สารสนเทศ
- แผนการรับรักเรียน
-
ข้อมูล นร. DMC
-
 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ
- ตารางเวรประจำวัน
การเงิน งบประมาณ
- แผนปฏิบัติการ
   -  แผนปฏิบัติการ  2559
   -  แผนปฏิบัติการ  2560
   -  แผนปฏิบัติการ  2561
- แผนการใช้งบประมาณ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

1. ด้านผู้เรียน
2. ด้านครู
3. ด้านผู้บริหาร
4. ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพป.นบ1
สพป.นบ 1
   -  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/ธ.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกรีฑายุวชนเยาวชน นนทบุรี อบจ. นนท์เกมส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ( 40 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์รับการประเมินจากคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.นบ.เขต1 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ( 88 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 7 และ 12 พฤศจิกายน 2562 ( 75 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ส.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
การประชุมปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงรุก ( Akita Action ) โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ( 199 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ส.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศโดยนำแนวทางการศึกษาของจังหวัดอาคิตะมาประยุกต์ใช้ (Akita Action) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ( 195 / )
    นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษาธิการ จังหวัดอาคิตะ พร้อมทั้งชมการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ของคณะครูแกนนำ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ส.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมภ์เข้ารับการประเมินตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( 149 / )
    ..
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
6/ส.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมเทิดไท้องค์ราชันของหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ( 208 / )
    ..
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/ก.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์รับการประเมินโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีและตัวแทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ( 164 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์เป็นสถานที่การจัดอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ครูผู้ช่วย สพป.นนทบุรี เขต 1 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ( 175 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เยี่ยมชมชั้นเรียนในเรื่องการใช้สื่อการสอน IT และการสอน Akita ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ( 148 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เลขที่ 640 ถ.สาม้คคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Pracha-uppathum School 640 Samakkee Rd., Tasai, Maung, Nonthaburi 11000 Tel. 0-2573-2080, Fax 0-2573-2080 ext. 201