[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
prachauppathum
เมนูหลัก
วิชาการ
- หลักสูตรสถานศึกษา
   - 
ปฐมวัย
   -  ประถมศึกษา
- หลักสูตร English program
   - 
ปฐมวัย
   -  ประถมศึกษา
- SAR
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-
ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน 
-
My school admin
- การกำกับติดตาม ประเมินผล
-
การอ่าน การเขียน

- ตารางสอน
- ตารางสอบ

บุคลากร
- ข้อมูลอัตรากำลัง
-
ข้อมูลครู บุคลากร EMIS
- การพัฒนาตนเอง

บริหารทั่วไป
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แผนโครงการอาคารสถานที่
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-obec
- สารสนเทศ
- แผนการรับรักเรียน
-
ข้อมูล นร. DMC
-
 ตารางเวรรักษาการณ์ฯ
- ตารางเวรประจำวัน
การเงิน งบประมาณ
- แผนปฏิบัติการ
   -  แผนปฏิบัติการ  2559
   -  แผนปฏิบัติการ  2560
   -  แผนปฏิบัติการ  2561
- แผนการใช้งบประมาณ
โรงเรียนดีประจำตำบล

1. ด้านผู้เรียน
2. ด้านครู
3. ด้านผู้บริหาร
4. ด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพป.นบ1
สพป.นบ 1
   -  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
3/เม.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ( 35 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/เม.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลศาลาแดงและโรงเรียนวัดพุแค ศึกษาดูงาน Akita Action, Active School และการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ( 41 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์รับการประเมินจากคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.นบ.เขต1 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ( 50 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Akita Thailand Action พร้อมทั้งครูแกนนำสาธิตการสอนในรูปแบบอาคิตะ แอ๊คชั่น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ( 58 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2562 : ข่าวสารทั่วไป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอาคิตะ ประเทศญี่ปุ่น นิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอาคิตะ แอ็คชั่น ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ( 54 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2562 : ข่าวสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Akita Action ของโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ( 106 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์เข้ารับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ( 96 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2562 : ข่าวสารทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Akita Action ของโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ( 104 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ธ.ค./2561 : ข่าวสารทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 1051 / )
    โรงเรียนประชาอุปถัมภ์จัดการเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/พ.ย./2561 : ข่าวสารทั่วไป
โรงเรียนในสังกัดคริสตจักร เยี่ยมชมการเรียนการสอนรูปแบบ Akita Action ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ( 277 / )
    ..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เลขที่ 640 ถ.สาม้คคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Pracha-uppathum School 640 Samakkee Rd., Tasai, Maung, Nonthaburi 11000 Tel. 0-2573-2080, Fax 0-2573-2080 ext. 201