หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ควบคู่การทำผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โดย : wannisa
อ่าน : 311
จันทร์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์