หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)+GPAS 5 steps แก่คณะครูโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
โดย : wannisa
อ่าน : 499
อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

...